Cefnogaeth arddwrn

Disgrifiad Byr:

Mae'r term amddiffynwr arddwrn yn cyfeirio at ddarn o ffabrig a ddefnyddir i amddiffyn cymal yr arddwrn. Yn y gymdeithas heddiw, amddiffynwr arddwrn yn y bôn yw un o'r offer chwaraeon angenrheidiol ar gyfer athletwyr.


Manylion y Cynnyrch

Cwestiynau Cyffredin

Tagiau Cynnyrch

Sioe Cynnyrch:

xq

Manylebau:

Maint: S, M, L neu gellir ei addasu
Lliw: aml-liw neu gellir ei addasu
Rhyw: unrhywiol
Cais: oedolyn a phlant
Logo: trosglwyddo gwres, pvc lable.etc
OEM / ODM yn derbyn
Deunydd: neoprene, neilon
Swyddogaeth: amddiffyn arddwrn rhag anaf, darparu cywasgiad da

Disgrifiad byr o'r cynnyrch:

Mae'r term amddiffynwr arddwrn yn cyfeirio at ddarn o ffabrig a ddefnyddir i amddiffyn cymal yr arddwrn. Yn y gymdeithas heddiw, amddiffynwr arddwrn yn y bôn yw un o'r offer chwaraeon angenrheidiol ar gyfer athletwyr. Yr arddwrn yw'r rhan o'r corff y mae pobl yn ei symud amlaf ac mae hefyd yn un o'r rhannau mwyaf agored i niwed. Mae'r siawns y bydd tendonitis athletwyr yn digwydd yn yr arddwrn yn uchel iawn. Er mwyn ei amddiffyn rhag cael ei ysigio neu wella'n gyflymach, mae gwisgo brace arddwrn yn un o'r dulliau effeithiol. 

Manylion Cynnyrch:

Yn gyffredinol, mae cynhalwyr arddwrn chwaraeon wedi'u cynllunio gydag un darn o weindio ar y cyd, a all gryfhau rhan yr arddwrn, gwella sefydlogrwydd, a lleddfu stiffrwydd a blinder yr arddwrn a achosir gan ymarfer corff tymor hir: gall ymyl ymyl yr arddwrn ar ôl triniaeth arbennig lleihau'r gêr amddiffynnol yn fawr Anghysur wrth wisgo, gan leihau'r ffrithiant rhwng ymyl y band arddwrn chwaraeon a'r croen: Gellir nid yn unig addasu'r dyluniad math troellog un darn yn ôl anghenion personol, ond hefyd ymlacio gofod symud y migwrn, na fydd yn effeithio ar symudiad arferol y llaw gyfan.
Rôl gyntaf y brace arddwrn yw darparu pwysau a lleihau chwydd; yr ail yw cyfyngu ar symud a chaniatáu i'r ardal sydd wedi'i hanafu wella. Ar yr un pryd, mae'n well peidio â rhwystro gweithrediad arferol y llaw, felly os nad oes angen, dylai'r mwyafrif o arddyrnau ganiatáu symud bysedd heb gael eu pinsio.
Pobl sy'n hoffi chwarae tenis, badminton, tenis bwrdd, ar ôl chwarae pêl, yn enwedig wrth chwarae llaw gefn, bydd yr arddwrn yn brifo, hyd yn oed os bydd gwisgo padiau penelin yn brifo, dywed arbenigwyr wrthym fod hyn yn cael ei alw'n gyffredin fel "arddwrn tenis". Ac mae'r arddwrn tenis hwn yn bennaf ar hyn o bryd o daro'r bêl, nid yw'r cymal arddwrn wedi'i frecio, nid yw'r arddwrn wedi'i gloi, mae cyhyr estynadwy'r fraich wedi'i or-dynnu, gan achosi niwed i'r pwynt atodi, nid yw'r cymal arddwrn wedi'i dynnu gwarchodedig. Mae ystwythder gormodol o hyd wrth daro'r bêl, fel y gellir cynyddu'r difrod i gymal y penelin. Felly wrth chwarae tenis, os ydych chi'n teimlo poen penelin, mae'n well gwisgo braces arddwrn wrth wisgo padiau penelin. A phan ddewiswch eich brace arddwrn, rhaid i chi ddewis yr un nad oes ganddo hydwythedd. Mae'r hydwythedd yn rhy dda i'w amddiffyn. A pheidiwch â'i wisgo'n rhy dynn neu'n rhy rhydd, bydd rhy dynn yn effeithio ar gylchrediad y gwaed, yn rhy rhydd ac ni fydd yn amddiffyn. Manteision brace arddwrn chwaraeon: Mae ganddo hydwythedd uwch, anadlu ac amsugno dŵr. Atal anaf ar y cyd arddwrn. Gwella cryfder arddwrn. Ymddangosiad hyfryd. Cyfforddus. Dangoswch yr arddull chwaraeon yn llawn. Hawdd i'w olchi. Er iechyd: buddsoddiad bach. Bydd yn fantais enfawr. Nodweddion ar gyfer brace arddwrn: 1. Mae'r brace arddwrn wedi'i wneud o ffabrig elastig gradd uchel, y gellir glynu'n agos at y safle defnyddio i atal colli tymheredd y corff, lleihau poen yn yr ardal yr effeithir arni, a chyflymu adferiad. 2. Hyrwyddo cylchrediad y gwaed: Hyrwyddo cylchrediad gwaed y meinwe cyhyrau ar y safle defnydd. Mae'r effaith hon yn fuddiol iawn i drin arthritis a phoen ar y cyd. Yn ogystal, gall cylchrediad gwaed da chwarae swyddogaeth modur y cyhyrau yn well a lleihau nifer yr anafiadau. 3. Effaith cefnogi a sefydlogi: Gall y brace arddwrn gryfhau'r cymalau a'r gewynnau i wrthsefyll effaith grymoedd allanol. Amddiffyn cymalau a gewynnau yn effeithiol.

Erthygl Academaidd Cefnogi Arddwrn

Sut i ddefnyddio brace arddwrn yn gywir?
Os gofynnwch imi argymell offer hyfforddi, yna ar gyfer dechreuwyr, gwregysau gwasg a chefnogaeth arddwrn yn ddigon.
Heddiw, rydyn ni'n siarad am gefnogaeth arddwrn.
Mae mwy na 99% o bobl yn gwneud camgymeriadau ym mywyd beunyddiol. Mae'r amddiffynnydd arddwrn nid yn unig yn darparu amddiffyniad da pan fyddwn yn taro pwysau mawr, ond hefyd yn cryfhau sefydlogrwydd cymalau ein arddwrn hyd yn oed ar adegau cyffredin. Pwysigrwydd yr arddwrn Rwy'n credu bod pawb yn gwybod, unwaith y bydd yr arddwrn wedi'i hanafu, na ellir gwneud y symudiadau gwthio sylfaenol. Pan fyddwn yn gwneud symudiadau sy'n gysylltiedig â gwthio aelodau uchaf, rhoddir y pwysau yn uniongyrchol ar yr arddwrn i gael cefnogaeth. Pan fyddwch chi'n defnyddio pwysau hyfforddi mawr, neu'n flinedig iawn, ac mae'r crynodiad meddyliol yn anodd canolbwyntio, gall beri i'r arddwrn ysgwyd ac ni ellir ei gynnal. Mewn sefyllfa niwtral sefydlog, gall arddwrn ysigedig ddigwydd os nad yw un yn ofalus neu gall tenosynovitis ddigwydd oherwydd arferion defnydd gwael hirdymor. O ran defnyddio arddyrnau, mae'r rhan fwyaf o bobl yn syml yn gwisgo'r bwcl bawd, ac yna'n lapio o amgylch yr arddwrn am 3-5 gwaith, ond nid yw'n gywir. Byddaf yn siarad am y drws nawr: Yn gyntaf, rhowch y bawd ar y bwcl, ac yna ei lapio o amgylch gwaelod y palmwydd nes ei fod yn lapio'r arddwrn. Nid yw mwy o gynghreiriau codi pŵer yn caniatáu i'r band arddwrn gael ei glwyfo 2 cm yn uwch na chymal yr arddwrn. Bydd tei rhy uchel yn achosi i'r barbell gysylltu â'r band arddwrn ac achosi i'r barbell gwympo'n haws. Felly, yn gyffredinol ni argymhellir cyffwrdd â chledr y band arddwrn, cyhyd ag y gellir gosod y gwreiddyn palmwydd a'r cymal arddwrn. O ran trin y bwcl bawd, bwcl neu beidio â bwcl yn ôl eich arferion personol, peidiwch â bod yn rhy gaeth yn y pwynt hwn. Dilynwch egwyddor wrth weindio, rydych chi am gael cymorth cryfach, dylai'r arddwrn fod mor dynn â phosib heb achosi poen, sy'n golygu y dylid tynnu strap yr arddwrn gymaint â phosib yn ystod y broses o rwymo'r arddwrn Ewch am weindio. Fodd bynnag, nid oes angen hyn ym mhob achos. Er enghraifft, pan fydd angen i chi gwblhau sesiynau hyfforddi lluosog, gallwch ymlacio'ch brace arddwrn i sicrhau cylchrediad gwaed llyfn.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni