Menig chwaraeon

Disgrifiad Byr:

Mae gan fenig chwaraeon bedair prif swyddogaeth: 1.Non-slip. Daliwch gafael ar yr offer wrth ymarfer rhag ofn chwysu dwylo. Amddiffyn 2.Hand. Dim galwadau ar ddwylo, yn enwedig ar gyfer dwylo benywaidd. 3. Synnwyr da. Cymerwch grefft ymladd er enghraifft, gallwch gael gwell synnwyr wrth wisgo menig. 4. Edrych yn dda. Mae menig ffitrwydd bellach wedi dod yn affeithiwr.


Manylion y Cynnyrch

Cwestiynau Cyffredin

Tagiau Cynnyrch

Manylebau:

Maint: S, M, L neu gellir ei addasu
Lliw: lliw du neu gellir ei addasu
Rhyw: unrhywiol
Cais: oedolyn a phlant
Logo: trosglwyddo gwres, pvc lable.etc
OEM / ODM yn derbyn
Deunydd: neoprene, neilon
Swyddogaeth: lleddfu poen cefn, ystum gwael cywir

Disgrifiad byr o'r cynnyrch:

Mae gan fenig chwaraeon bedair prif swyddogaeth: 1.Non-slip. Daliwch gafael ar yr offer wrth ymarfer rhag ofn chwysu dwylo. Amddiffyn 2.Hand. Dim galwadau ar ddwylo, yn enwedig ar gyfer dwylo benywaidd. 3. Synnwyr da. Cymerwch grefft ymladd er enghraifft, gallwch gael gwell synnwyr wrth wisgo menig. 4. Edrych yn dda. Mae menig ffitrwydd bellach wedi dod yn affeithiwr.

Manylion Cynnyrch:

Mae yna lawer o fenig ffitrwydd ar y farchnad, a dylai gwahanol ddefnyddiau ffitrwydd ddefnyddio menig ffitrwydd yn naturiol. Wrth wneud ymarfer corff dwyster uchel, mae angen i chi ddefnyddio menig ffitrwydd trwchus, fel gwthio barbell trwm, os ydych chi'n defnyddio menig ffitrwydd cyffredin, bydd yn cael ei wisgo allan mewn 1 mis. Os ydych chi'n gwneud ymarfer corff dwysedd isel fel dumbbells, dim ond y lledr ffitrwydd gyda lledr ar gledr eich llaw, brethyn ar gefn y llaw, ac arddyrnau wedi'u lapio y mae angen i chi eu dewis. Os ydych chi am wneud pethau tynnu i fyny, crefftau ymladd a chwaraeon eraill, dewiswch fenig ffitrwydd lliw llachar sy'n gallu anadlu.
Beic:
Defnyddiwch ddeunydd anadlu Er mwyn osgoi gwres stwff gwisgo menig, mae'r deunydd wyneb yn bennaf yn gallu anadlu ac yn ymestyn brethyn. Mae gan frethyn ymestyn grisiau hydwythedd ymestyn, dwysedd uchel. Felly, defnyddir gwrthiant y gwynt yn helaeth mewn menig datblygedig a menig pwrpas arbennig. Defnyddir y deunydd gwrthlithro sydd ynghlwm wrth y prif gorff yn bennaf yn rhannau ymwthiol y dwrn yn y llaw, ac fe'i gwneir yn bennaf o ddeunydd sy'n gwrthsefyll traul microfiber.
Beic Modur: Mae ganddo'r un dewisiadau â menig beic. Mae ganddo hyblygrwydd da, nid yw'n rhwystro gweithrediad, mae'n addas ar gyfer maint y llaw, menig lledr sy'n gwrthsefyll traul, neu'n dewis menig gyda deunydd ffibr carbon ar gefn y llaw, er mwyn amddiffyn eich Dwylo.
Sgïo: Mae'r broses gyfan o sgïo yn dibynnu ar bolion sgïo, felly mae'r gofynion ar gyfer menig yn uchel iawn. Nid yn unig i gadw'n gynnes ac yn oer, ond hefyd i fod yn feddal, yn gwrthsefyll traul ac yn atal toriad. Yn gyffredinol, mae menig sgïo wedi'u gwneud o ledr naturiol a deunyddiau synthetig, dylent ddewis ffabrigau anhydraidd. Pan fydd eira yn tasgu ar eich dwylo ar ddamwain wrth sgïo, mae'n hawdd toddi i mewn i ddŵr ac yn treiddio i'r menig, felly mae'n rhaid i ffabrig allanol y menig fod yn ddiddos. Yn ystod sgïo, rhaid addasu'r offer sgïo yn gyson, felly dylai'r menig sgïo fod yn llydan a dylid eu gwahanu oddi wrth y pum bys er mwyn eu gweithredu'n hawdd. Os yw arddwrn y faneg yn hirach, ac y gellir gorchuddio'r cyff, gellir arbed yr arddwrn. Os oes sêl band elastig, gall atal eira rhag mynd i mewn i bob pwrpas. Y peth gorau yw cael padiau cotwm i amddiffyn a chadw'n gynnes. Gall eirfyrddwyr ddewis rhwng menig pum bys a menig dau fys, a nawr mae menig tri bys hefyd yn boblogaidd gyda sgiwyr. Os yn bosibl, paratowch bâr ychwanegol, mae'r perfformiad diddos yn dda, ni allwch sefyll eich dwylo yn chwysu gan wneud y menig yn wlyb.
Awyr Agored: Mewn gweithgareddau awyr agored, bydd pâr o fenig awyr agored defnyddiol yn chwarae rhan hanfodol yng ngweithgareddau croesi a dringo gwyllt yr asyn. Yn y gaeaf sydd i ddod, yn y tywydd oer, mae cynhesrwydd a chysur y dwylo yn pennu cysur y corff dynol yn uniongyrchol. Mae angen pâr o fenig gwrth-ddŵr ac anadlu, gafael palmwydd cryf, bysedd hyblyg, a menig cynnes iawn ar asynnod nad ydyn nhw'n gaeafgysgu.

Erthygl Academaidd Sorts Menig

Mae'r perygl o marchogaeth heb wisgo menig beic modur?

Ar ôl marchogaeth, a ydych erioed wedi teimlo fferdod, goglais, neu wendid yn eich dwylo? Os mai DO yw eich ateb, yna efallai eich bod wedi dioddef o or-ddefnyddio'ch dwylo. Cydnabod yr anafiadau chwaraeon cyffredin wrth reidio beic mewn pryd. Mewn gwirionedd, cyhyd ag y gall addasu symudiad a defnyddio offer eich helpu i gadw draw oddi wrth anafiadau.

O safbwynt diogelwch, mae'n fater difrifol siarad am fenig beicio. Mae menig marchogaeth yn fenig arbennig i feicwyr. Yn ôl gwahanol fathau o feiciau, gellir eu rhannu'n fenig beic mynydd, menig beic ffordd a menig i lawr yr allt. Mae menig sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer chwaraeon eithafol gan rai brandiau mor angenrheidiol o ran diogelwch corfforol a chysur marchogaeth. Yn ôl y tymor tymhorol, mae yna hanner bysedd a bysedd llawn. Mae'r rhannau palmwydd wedi'u tewhau. Yn ôl lleoliad ac addasiad gwahanol, mae'r deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer padiau palmwydd hefyd yn wahanol. Er enghraifft, mae'r padiau palmwydd ar gyfer beiciau ffordd yn sylweddol deneuach na'r menig ar gyfer beiciau mynydd.

Os yw eich handlebars yn dolenni gwastad, heb fenig proffesiynol, trosglwyddir y pwysau yn uniongyrchol i nerf canolrif y prif fawd, bys mynegai, bys canol a rhan o'r bys cylch, gan achosi fferdod llaw, poen bys, a gwendid, sy'n feddygol a elwir yn syndrom Twnnel arddwrn. Gall cywasgiad tymor hir y nerf canolrifol achosi colli teimlad o'r bawd, bys mynegai, a'r bys canol, atroffi cyhyrau, a phoen nerf yn y llaw sy'n pelydru i'r cymalau ysgwydd a phenelin.

Gall menig beic modur ddarparu amddiffyniad pan fyddwch chi'n cwympo i'r car, a hefyd amddiffyn rhag haul ac oerfel. Peidiwch â thanamcangyfrif maneg fach. Bydd y dewis o ddeunyddiau ar gyfer y rhan hon yn wahanol yn ôl gwahanol rannau'r llaw. Er enghraifft, mae cefn y llaw fel arfer yn cael ei wneud o amrywiaeth o ddefnyddiau fel awyru, amsugno chwys, amddiffyn rhag yr haul, ac amddiffyniad oer Mae'r rhannau'n pwysleisio swyddogaethau gwrth-sioc, gwrth-sgid a gwrthsefyll traul, dyluniad menig yw ystyriol ac astud.

Mae gwisgo menig wrth reidio beic modur yn helpu i amsugno chwys, gwrthlithro, anadlu, gwrth-sioc, amddiffyn y cymalau palmwydd ac arddwrn. Pan fydd y beic modur mewn cyflwr symud cyflym, mae effaith reoli'r beiciwr ar y beic modur yn dibynnu i raddau helaeth ar y llaw, felly mae gwrth-sgid a gwrth-sioc yn hanfodol. Oherwydd bod y beiciwr yn mabwysiadu ystum eistedd a gafael sy'n wahanol i feicio hamdden, mae hyn yn cadw'r cymal arddwrn mewn cyflwr annormal o densiwn am amser hir. Dros amser, gall achosi syndrom cywasgu nerf arddwrn. Swyddogaeth arbennig menig marchogaeth yw lleihau'r pwysau ar gymal yr arddwrn. Gall swyddogaeth amsugno sioc palmwydd y faneg leddfu grym adweithio y handlebar yn effeithiol yn ystod y broses farchogaeth, ac osgoi difrod i'r nerfau palmwydd, a thrwy hynny leihau blinder dwylo a chynyddu ffactor diogelwch beicwyr.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni