Gêr amddiffynnol ffitrwydd

Yn y broses ffitrwydd, mae'n hawdd i ni achosi straen cyhyrau a straen tendon oherwydd gor-ymdrech. Pan fydd straen cyhyrau a straen tendon yn digwydd, byddwn yn teimlo poen. Er bod ymarfer corff yn dda i'n hiechyd, mae'n golygu ymarfer corff yn iawn. Os na chymerwn ragofalon cywir yn y broses ymarfer, efallai y byddwn yn cael anaf. Bydd mesurau amddiffyn yn tanio. Yn y broses o ymarfer corff, mae'n arwain at heneiddio'n gyflym a gwisgo cymal pen-glin, cymal penelin a rhannau eraill, felly dylem hefyd ddefnyddio gêr amddiffynnol chwaraeon i amddiffyn ein cyhyrau a'n hesgyrn wrth wneud ymarferion ffitrwydd.

n01

Rhan fwyaf bregus y corff dynol yw'r safle ar y cyd, fel arddwrn, penelin, ysgwydd, pen-glin, ffêr, gwasg, cefn, gwddf ac ati. Mae gêr amddiffynnol chwaraeon wedi'i ddylunio'n arbennig yn ôl gwahanol rannau o'r corff. Yn ôl eich rhan anafedig, dewiswch gêr amddiffynnol sy'n addas i'ch corff. Mae'r rhan fwyaf o'r dyfeisiau amddiffynnol wedi'u gwneud o neilon, rwber, ffibrau polyester a chemegau eraill o wahanol ddefnyddiau. Mae ganddyn nhw fanteision ymwrthedd tynnol, caledwch, cyffwrdd cyfforddus ac awyru da. Maent yn cynorthwyo byclau hud i gymhwyso pwysau a thrwsio, gwella sefydlogrwydd cymalau a chyhyrau, eu cadw o fewn yr ystod straen briodol, ac amddiffyn cymalau yn ystod ymarfer corff. Ni fydd cyhyrau'n niweidio gan symudiadau dwys neu ymestyn helaeth.

n01

Rhaid bod gan offer amddiffynnol da y nodweddion canlynol.
Amddiffynnol ac adferol: Dyma hefyd y defnydd pwysicaf o ddyfeisiau amddiffynnol. Gall trawsnewid pwysau dyfeisiau amddiffynnol i gyhyrau pwysau leddfu poen, hyrwyddo metaboledd a gwella sefydlogrwydd cymalau. Mae hefyd yn cael effaith gywirol dda ar y rhannau sydd wedi'u hanafu ac yn atal ail-anafu. Mae ffabrigau meddal yn mabwysiadu dulliau gwehyddu unigryw gyda hydwythedd unigryw a athreiddedd aer rhagorol, gallant gynhyrchu pwysau ag effaith feddygol. Gall ddiarddel lleithder yn gyflym, sy'n bwysig iawn ar gyfer adferiad.
Cywasgedd a Chefnogaeth: Mae gan offer amddiffynnol chwaraeon ddyluniad proffesiynol iawn, mae'n cydymffurfio â dyluniad arc y rhan amddiffynnol. Mae'n cydweithredu ag scalability ac addasiad patsh hud y ddyfais amddiffynnol, yn gwella cryfder a sefydlogrwydd y cyhyr wedi'i lapio tra nad yw'n colli'r swyddogaeth amddiffynnol, ac mae hefyd yn sicrhau bod gan y rhan sy'n gwisgo hyblygrwydd da iawn. Gall ychwanegu dalennau sprang metel hyblyg at rai dyfeisiau amddiffynnol sydd angen amddiffyniad arbennig i gryfhau'r gefnogaeth helpu i gynnal sefydlogrwydd ac swyddogaeth amsugno sioc y cymal yn ystod symudiad aml y rhannau amddiffynnol. Lliniaru'r posibilrwydd o anaf oherwydd blinder amhriodol neu ormodol. Mae cotio cyfforddus cyffredinol a pherfformiad ategol da yn darparu gwell amddiffyniad i'r rhannau sydd wedi'u hanafu ac yn osgoi anafiadau eilaidd rhag digwydd yn effeithiol.
Cadw cynhesrwydd a athreiddedd aer: Cadw cynhesrwydd yw cadw gwres y corff mewn cyflwr nad yw'n ymarfer corff rhag colli yn hawdd, fel bod y rhannau sydd angen eu hamddiffyn yn llai agored i niwed ac y gellir eu hadfer yn well. Ar yr un pryd, mae angen i ni hefyd sicrhau athreiddedd aer, oherwydd mae ymarfer corff yn sicr o chwysu, athreiddedd aer da, fel y gellir gollwng chwys yn gyflym, fel y gall y rhan o'r pecyn fod yn sych ac yn gyffyrddus. Mae offer amddiffynnol da nid yn unig yn cael effaith chwysu dda, ond gall hefyd gadw lleithder yr wyneb rhag colli anweddiad gormodol. Mae'r effaith inswleiddio thermol o'r radd flaenaf, a all eich gwneud mewn cyflwr da iawn mewn chwaraeon ac yn fwy cyfforddus wrth wella.


Amser post: Mehefin-17-2020