Cefnogaeth penelin

Disgrifiad Byr:

Mae padiau penelin, fel offer chwaraeon proffesiynol, yn cyfeirio at fath o gêr amddiffynnol a ddefnyddir i amddiffyn cymalau y penelin. Gyda datblygiad cymdeithas, yn y bôn mae padiau penelin wedi dod yn un o'r offer chwaraeon angenrheidiol ar gyfer athletwyr.


Manylion y Cynnyrch

Cwestiynau Cyffredin

Tagiau Cynnyrch

Manylebau:

Maint: S, M, L neu gellir ei addasu
Lliw: lliw du neu gellir ei addasu
Rhyw: unrhywiol
Cais: oedolyn a phlant
Logo: trosglwyddo gwres, pvc lable.etc
OEM / ODM yn derbyn
Deunydd: neoprene, neilon
Swyddogaeth: Amddiffyn penelin, darparu cywasgiad da

Disgrifiad byr o'r cynnyrch:

Mae padiau penelin, fel offer chwaraeon proffesiynol, yn cyfeirio at fath o gêr amddiffynnol a ddefnyddir i amddiffyn cymalau y penelin. Gyda datblygiad cymdeithas, yn y bôn mae padiau penelin wedi dod yn un o'r offer chwaraeon angenrheidiol ar gyfer athletwyr. Y penelin yw un o rannau anoddaf corff pobl. Mae'r siawns o anaf penelin athletwr yn isel iawn, ond mae athletwyr chwaraeon yn aml yn gwisgo padiau penelin i atal niwed i'r cyhyrau.

Manylion Cynnyrch:

Rôl gyntaf padiau penelin yw darparu pwysau a lleihau chwydd; yr ail yw cyfyngu ar weithgareddau a chaniatáu i rannau anafedig wella. Ar yr un pryd, mae'n well peidio ag ymyrryd â gweithrediad arferol y llaw, felly os nad oes angen, nid yw'r penelin yn effeithio ar y rhan fwyaf o badiau'r penelin. Mae padiau penelin a phadiau pen-glin wedi'u cynllunio i amddiffyn penelinoedd a phengliniau rhag cael eu hanafu a gwisgo clustogau meddal neu gregyn caled. Er mwyn lleihau pwysau'r offer, dyluniodd dylunwyr badiau penelin a phadiau pen-glin i fod yn ysgafnach, yn fwy prydferth, yn gyfleus ac yn ymarferol.
Ffrindiau sy'n hoffi chwarae tenis, badminton, tenis bwrdd, ar ôl chwarae pêl, yn enwedig wrth chwarae llaw gefn, bydd y penelin yn brifo, hyd yn oed os bydd gwisgo padiau penelin yn brifo, dywed arbenigwyr wrthym fod hyn yn cael ei alw'n gyffredin fel "penelin tenis. A'r tenis hwn penelin yn bennaf ar hyn o bryd o daro'r bêl, nid yw'r cymal arddwrn wedi'i frecio, nid yw'r arddwrn wedi'i gloi, ac mae cyhyr estynadwy'r fraich wedi'i ymestyn yn ormodol, gan achosi niwed i'r pwynt ymlyniad. Mae ystwythder gormodol wrth daro o hyd y bêl, fel y gellir cynyddu'r difrod i gymal y penelin. Felly wrth chwarae tenis, os ydych chi'n teimlo poen penelin, mae'n well gwisgo braces arddwrn wrth wisgo padiau penelin. A phan fyddwch chi'n dewis padiau penelin, rhaid i chi ddewis yr un heb hydwythedd. Os yw'r hydwythedd yn rhy dda, ni fydd yn eich amddiffyn. A pheidiwch â'i wisgo'n rhy dynn neu'n rhy rhydd, bydd rhy dynn yn effeithio ar gylchrediad y gwaed, yn rhy rhydd ac ni fydd yn amddiffyn.
Nodweddion cefnogaeth penelin:
1 Triniaeth wres: Triniaeth wres gynnes a llaith yw canolbwynt y mwyafrif o hyfforddwyr a meddygon adsefydlu i drin cymalau a thendonau anafedig. Mae'r padiau penelin wedi'u gwneud o ffabrigau elastig gradd uchel, y gellir glynu'n agos at y safle defnyddio i atal colli tymheredd y corff, lleihau poen yn yr ardal yr effeithir arni, a chyflymu adferiad.
2 Hyrwyddo cylchrediad y gwaed: Mae'r gwres triniaeth a gynhelir gan y padiau penelin yn hyrwyddo cylchrediad gwaed y meinwe cyhyrau ar y safle defnydd. Mae'r effaith hon yn hynod fuddiol ar gyfer trin arthritis a phoen ar y cyd. Yn ogystal, gall cylchrediad gwaed da chwarae swyddogaeth modur y cyhyrau yn well a lleihau nifer yr anafiadau.
3 Effaith cefnogi a sefydlogi: gall padiau penelin gryfhau cymalau a gewynnau i wrthsefyll effaith grymoedd allanol. Amddiffyn cymalau a gewynnau yn effeithiol.
4 Deunydd elastig ysgafn, anadlu, yn gyffyrddus i'w wisgo, gyda chefnogaeth dda ac effaith glustogi, peiriant golchadwy, hawdd ei wisgo, addas ar gyfer rhedeg, gemau pêl a chwaraeon awyr agored

Erthygl Academaidd Cefnogi Elbow

Edrychwch o amgylch y cwrt pêl-fasged i ddod o hyd i rywbeth defnyddiol yn eich bywyd bob dydd
Yn NBA y ganrif ddiwethaf, mae padiau penelin wedi dod yn un o'r gêr amddiffynnol mwyaf hoff o lawer o sêr. Y duedd o ddod â padiau penelin gan Jordan. Mae padiau penelin nid yn unig yn cael effaith bwysau, ond maent hefyd yn chwarae rôl benodol - effaith gwrth-ysbeidiol. Roedd llawer o swingman enwog ar ôl Jordan, fel Penny Hardaway a Grant Hill wedi gwisgo padiau penelin hefyd.
Pam fod padiau penelin mor boblogaidd? Nid oes amheuaeth mai Jordan oedd ceiliog y flwyddyn honno! Yn yr 21ain ganrif, mae Jordan yn dal i wisgo'r brace penelin a dim ond ar ei law chwith y mae'n ei wisgo. Mae hwn wedi dod yn ddiwylliant sy'n unigryw i'r hen ddyn, nid dim ond y maes NBA. Gyda padiau penelin ar y breichiau, a ddaeth yn gêr mwyaf amddiffynnol a ymddangosodd ar y llys bryd hynny. Fe wnaethon ni ddysgu bod chwaraewyr yn gwisgo padiau penelin, yn union fel roedden nhw'n dilyn Jordan. Daeth yr amser yn 2003. Ymddeolodd Jordan. Ar y llys, ni allwn weld duw pêl-fasged mwyach. Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos bod padiau penelin hefyd wedi ymddeol gyda Jordan, ond wedi dechrau gwisgo llewys braich (mwy ymarferol). Mae Kobe, AI, Pierce, Carter a chwaraewyr eraill hefyd yn gwisgo llewys braich. Fe ddaethon nhw â'r don o lewys braich i'r gynghrair unwaith eto. Er bod llawes y fraich yn wahanol i'r pad penelin, mae'n dal i fod yn olygus. Y dyddiau hyn, anaml y gwelir padiau penelin yn llysoedd NBA, mae llewys braich wedi dod yn un o'r gêr amddiffynnol mwyaf cyffredin.
Mewn gwirionedd, mae yna lawer o ddefnyddiau mewn gwirionedd ar gyfer gwisgo llewys braich mewn chwaraeon, nid dim ond oherwydd eu bod yn edrych yn cŵl.
1. Gall llawes y fraich amddiffyn y fraich mewn ffordd gyffredinol, gwella sefydlogrwydd siglen y fraich, a gwneud cyhyrau braich y bobl ifanc yn eu harddegau ddim yn hawdd cael eu hanafu o dan ymarfer treisgar.
2. Gall llawes y fraich gynnal tyndra cyhyrau'r fraich. Bydd gwisgo braich warchod yn creu ymdeimlad o bwysau ar wyneb y croen dynol, yn atal cryndod cyhyrau, ac yn cynyddu cylchrediad y gwaed ar wyneb y croen. Bydd y tyndra hwn yn cefnogi cryfder cyhyrau ac yn gwella perfformiad athletaidd.
3. Gall llawes fraich gadw tymheredd y fraich. Gall cynnal a chadw tymheredd sicrhau nad yw'n hawdd colli egni'r fraich. Gall y gard braich hefyd gadw'n gynnes wrth fynd allan yn y gaeaf.
4. Gwisgwch lewys braich i atal crafiadau croen, crafiadau a chrafiadau. Os yw'n fraich warchod gyda pad gwrth-wrthdrawiad yn y penelin, gall hefyd atal lympiau a chwympo.
5. Mae gan y llawes fraich swyddogaeth amddiffyn rhag yr haul hefyd. Gall chwaraeon awyr agored o dan olau haul dwys yr haf leihau mynegai difrod croen pelydrau uwchfioled yn effeithiol.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni