Tîm technegol dylunio

ab0301

Yn erbyn cefndir addasiad graddol strwythur y diwydiant chwaraeon a'r ymwybyddiaeth gynyddol o'r ymarfer corff cyffredinol, cyflwyno a gweithredu polisïau ffafriol, bydd datblygiad y diwydiant chwaraeon yn tywys yn yr "oes orau." Mae cadwyn y diwydiant chwaraeon wedi datblygu mewn ffordd gyffredinol, mae'r broses farchnata wedi cyflymu, ac mae'r gofod marchnad ar gyfer diwydiannau cysylltiedig yn enfawr.
Gyda'r cynnydd yn incwm preswylwyr, mae ymwybyddiaeth y preswylwyr o chwaraeon a ffitrwydd yn parhau i gynyddu, ac mae'r gofynion ar gyfer arddull offer amddiffyn chwaraeon hefyd yn cynyddu. Taliad uchel i logi technegwyr dylunio o'r radd flaenaf yn y diwydiant i greu eich brand eich hun • DHS, un o'r ychydig frandiau chwaraeon sydd â dylanwad rhyngwladol yn Tsieina; • YONEX, brand racedi byd-enwog.

Gydag ymdrechion y tîm gwerthu a'r tîm ôl-werthu, Partneriaid a marchnadoedd: Yn ogystal â'r domestig cyffredinol, mae ein cynhyrchion offer amddiffyn chwaraeon hefyd yn cael eu hallforio i Ogledd America, Ewrop, y Dwyrain Canol a gwledydd a rhanbarthau eraill.

ab0301